in EnglishSuomeksipå svenskaen Españolпо-русски

Leimet Oy  |  Yrittäjäntie 7  |  FI-27230 LAPPI  |  FINLAND  |  

LEIMET OY HISTORIA

1870-luku

Seppä Juho Gabriel Grönholm muuttaa Eurajoen Mullilasta Lapin Kodiksamin kylään kyläsepäksi todennäköisesti vuonna 1870.


1910-luku

Juhon kuoltua vuonna 1912 hänen poikansa Jalmari jatkaa kyläsepäntöitä Kodiksamissa sekä muuttaa sukunimensä Leinoksi.


1930-luku

Jalmari Leino tekee maasepäntöitä. Maataloudessa tarvittavien teräsosien rinnalle tulee kangaspuiden rautaosien valmistus alihankintana toiselle paikalliselle yrittäjälle.


1940-luku

Jalmari Leinon nuorempi poika Eino jää viisitoistavuotiaana täysin orvoksi isän kuoltua 1940. Isak Pietilän liiketoimintaa jatkaneet Aallon puuseppäveljekset kysyvät juuri rippikoulun käyneeltä nuorelta mieheltä, jatkaisiko tämä isänsä työtä. Eino lupaa yrittää. 

Vapauduttuaan sotatoimista vuonna 1945 Eino hakeutuu sepänoppiin naapurikuntaan ja parantelee pajan varustusta.


Leimet 1964
1960-luku

Perinteiset maasepän työt, kuten hevosten kengitys ja työkalujen korjaus vähenevät merkittävästi maaseudun koneellistumisen johdosta. Vuonna 1964 Eino ottaa paikallisen yrittäjän Kosti Reunasen vinkistä yhteyttä tamperelaiseen elementtitehtaaseen, joka tilaa Einolta 500 kappaleen koe-erän paalukenkiä. Koekappaleet valmistuvat ja tilaaja hyväksyy ne. Toiminta alkaa laajeta ja kyläsepän pajaan palkataan ensimmäinen vieras työntekijä vuonna 1968. Kalliokärkien valmistus aloitetaan vuonna 1969.


Leimet-tehdas
1970-luku

Vuonna 1971 suoritetaan ensimmäiset yhteydenotot Ruotsiin. Sepänliike muutetaan kommandiittiyhtiö Leimetiksi vuonna 1972. Vuotta myöhemmin kommandiittiyhtiö muutetaan osakeyhtiöksi ja samana vuonna yhtiölle valmistuu Lapin kunnan teollisuusalueelle noin 1000 neliön kokoinen teollisuushalli. Yhtiön liikevaihto on 2 miljoonaa markkaa. 

Leimet on vuosina 1974 - 76 mukana Olkiluodon ydinvoimalatyömaalla toimittaen erilaisia kiinnitysosia ja tartuntoja.


1980-luku

Leimet myydään lahtelaiselle Teräspeikko Oy:lle vuonna 1980. Kaksi vuotta myöhemmin Teräspeikko haluaa luopua osakekannastaan. Erkki Leino ostaa koko yhtiön osakekannan takaisin maaliskuussa 1982. Vuotta myöhemmin aloitetaan kalliokärkien vienti Norjaan. Samana keväänä Leimet tekee lisenssisopimuksen ruotsalaisen Stabilator AB:n kanssa ABB-paalujatkoksen valmistamisesta ja markkinoinnista Suomessa. 

Vuonna 1984 rikkoontuu 10 miljoonan markan raja liikevaihdossa. Vuosina 1987 - 1988 tuotantoa rationalisoidaan hankkimalla CNC-tekniikalla toimivat tanko- ja levyrainan käsittelylaitteet sekä kolme hitsausrobottia. 

Vientitoiminta laajenee Tanskaan, ensimmäinen toimitus on vuonna 1988. Leimetin liikevaihto vuonna 1989 on 22,5 milj. mk.


1990-luku

Vuosikymmen alkaa traagisesti. Yhtiötä rippikouluiästä asti palvellut Eero Leino, Erkin veli, menehtyy merionnettomuudessa syksyllä 1990. Traagisesta käänteestä huolimatta elämä yrityksessä jatkuu ja toiminta laajenee. 1993 lama iskee myös paalutarvikealalle, liikevaihto putoaa vuonna 1993 vuoden 1981 tasolle. Vientitoimintaan panostaminen alkaa tuottaa tulosta. Vuonna 1994 saadaan kauppoja mm. Englantiin sekä Hollantiin. Vuonna 1997 rakennetaan lisää varastotilaa sekä saneerataan konttoritilaa. Investointien arvo on kaikkiaan 4 milj. mk.


2000-luku

2000-luvun alku on vahvan kasvun aikaa. Vuonna 2000 suoritetaan suurin siihenastinen investointi, 3 milj. mk maksanut yksittäinen viiden teollisuusrobotin tuotantosolu. 

Vienti saa lisää potkua, kun Leimet suorittaa toimialarationalisoinnin ruotsalaisen Hercules Grundläggning AB:n kanssa. Leimet ostaa Herculeksen Etelä-Ruotsissa sijaitsevan konepajan koko konekannan sekä samalla solmitaan pitkä toimitussopimus. 

Liikevaihto kasvaa tasaisesti ja kannattavuus pysyy hyvällä tasolla. Liikevaihto yli kaksinkertaistuu vuoden 2000 4,15 Milj. eurosta vuoden 2006 8,55 Milj. euroon. 

Vuonna 2008 liikevaihto nousee jo 10,6 Milj. euroon. Kasvavaan kysyntään vastataan investoimalla niin kiinteistöön kuin tuotantoonkin sekä kouluttamalla henkilökuntaa. Vuosina 2005 - 2007 investointien kokonaisarvo on 4,8 Milj. Vuonna 2008 Leimet ostaa teräksen koneistamiseen ja lämpökäsittelyyn erikoistuneen Joleikon Oy:n koko osakekannan.


2010-luku

Vuosikymmen päättyy talouden romahtamiseen, ja Leimetin liikevaihto laskee 40 prosenttia vuonna 2009. Huolimatta vaikeasta suhdanteesta yrityksessä päätetään jatkaa pitkäjänteistä kehittämistoimintaa mm. panostamalla tuotantokapasiteetin nostoon sekä tuotannon tehostamiseen automaatiolla. Leimetin päämarkkinoilla lama jää nopeasti taakse ja vuonna 2010 liikevaihto kääntyykin jälleen nousuun ja uusi ennätys, 11,3 miljoonaa euroa, saavutetaan vuonna 2012. Viennin osuus liikevaihdosta pysyy korkeana ollen vuonna 2012 yli 80 %. Vuonna 2013 tiheämmäksi käyneet suhdannevaihtelut iskevät jälleen myös pohjanrakentamisen markkinoihin ja Leimetin liikevaihto putoaa 8,4 MEUR:oon. Samanaikaisesti yhtiössä kuitenkin uskotaan globaalisti kasvavaan kysyntään pohjanrakentamisessa ja näin ollen investointeja sekä tuotantoon että myyntiin ja t&k-toimintaan tehdään myös vuonna 2013. Yhtiössä jo vuonna 2009 aloitettu investointiohjelma saadaan samana vuonna valmiiksi, minkä myötä kokonaistuotantokapasiteetti sekä tuotannon hetkellinen iskukyky kasvavat entisestään. Myös myyntihenkilöstön määrää lisätään osana globalisaatiostrategiaa. Globaalien asemien luomisen lisäksi yhtiö vahvistaa myös kotimaassa osuuttaan mm. liiketoimintajärjestelyin. Vuonna 2014 eräs aikakausi päättyy ja toinen alkaa Leimetin täyttäessä elokuussa 2014 pyöreitä vuosia. 50-vuotias teollinen toimija jatkaa perustavanlaatuista liiketoimintaa valmiina ottamaan uudet haasteet vastaan.


Leimet hallitus

Leimet Oy:n hallitus vuonna 2014.

Alarivi: Anni-Leena Katajisto, Erkki Leino, Risto Saarisalo
Ylärivi: Risto Leino, Ari Lammi, Antti Leino