MUUT TUOTTEET

Sidevanne

Sidevanne suojaa paalun yläpäätä halkeamilta paalutuksen aikana.

Lyöntilevyt

Lyöntilevyä käytetään paalujatkoksen suojaamiseen paalutuksen aikana.

Levy asennetaan paalujatkoksen päälle alimpaan paaluun suojaamaan jatkoksen komponentteja paalutukselta. Lyöntilevyt ovat joko muoviseosta tai valettua metallia.

VALUOHJAIMET

Leimet paalujatkoksen valuohjain

Leimetin valuohjaimen avulla paalujatkos voidaan sijoittaa kohtisuoraan paaluun. Tämä varmistaa paalujatkoksen oikean sijainnin paalussa ja edistää onnistunutta paalutustulosta.

Leimet valuohjainpalkki

Leimet-valuohjainpalkki on kehitetty tarjoamaan helppo ja nopea tapa asentaa useita jatkoksia samanaikaisesti. Valuohjainpalkin avulla jatkokset voidaan asentaa helposti ottaen huomioon työergonomia ja välttämällä epämiellyttäviä työasentoja. Sen jälkeen kun jatkokset on asennettu palkkiin, koko palkki nostetaan muottiin. Yhden valuohjainpalkin jatkosten lukumäärä voidaan suunnitella asiakkaan tarpeiden mukaan.