En global leverantör

av pålningsmaterial, pålskarvar och bergskor

Vi är en viktig länk i kedjan för tillverkning av högkvalitativa pålar för kunder med olika behov.

Våra produkter har använts i nästan 60 år vid många olika infrastrukturprojekt, alla slags byggnader, järnvägar, vindkraftsparker, vägar och hamnar.


Vår fabrik tillverkar bärkraftiga, pålitliga och hållbara stålkomponenter. ABB PLUS pålskarvar av Leimet har genomgått provning och uppfyller kriterierna för den högsta klassen A i enlighet med standard EN 12794.

PRODUKTGRUPPER

VEM DRAR NYTTA AV VÅRA PRODUKTER?

BYGGENTREPRENÖRER
 • Tidbesparing vid pålning
 • Kortare monteringstider
 • Högkvalitativa grundkonstruktioner
PROJEKTÖRER
 • Skräddarsydda lösningar
 • Individuellt tekniskt stöd
 • Godkännanden och certifikat
PÅLFABRIKER
 • Snabba ledtider och leveranser från lager
 • Smidig gjutprocess
 • Allsidig kvalitetskontroll av produkter
PÅLNINGSARBETARE
 • Snabb och säker sammankoppling av pålar
 • Enkel hantering av kortare pålsektioner
 • En mer produktiv arbetsdag på objektet