KVALITET

Något som vi är måna om

Vårt företag fokuserar på efterlevnad av gällande lagbestämmelser, föreskrifter och standarden ISO 9001:2015. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet utifrån kundernas återkoppling och behov.

Vi organiserar utbildning för vår personal på basis av kundernas behov och tekniska krav.

Vi hanterar interna och externa kvalitetsavvikelser genom att utveckla vår verksamhet utifrån dessa. Vi sätter upp mål och förmedlar dem tydligt och begripligt till vår personal. Vi är engagerade i efterlevnad av kvalitetspolicyn enligt vår drifthandbok. Vi granskar kvalitetspolicyn och de relaterade målen årligen.

Varför välja Leimet?

  • CE-certifierade produkter
  • Pålskarvar med svetsad armering i enlighet med EN ISO 17660-1
  • Ansedda RISE-godkännanden
  • Eurofins Expert Services Oy utövar tillsyn över våra produkter och vår verksamhet
  • ISO 9001:2015-certifiering
  • Automatiska arbetsceller
  • Kompetent personal och kontinuerligt kundstöd
  • Snabba och flexibla leveranstider

EN SKARV AV LEIMET ÄR

EN GRUNDLIGT TESTAD SKARV