HÄRDADE BERGSKODUBBAR

Härdade bergskodubbar av Leimet

Vi har en egen enhet som uteslutande tillverkar härdade bergskodubbar för bergskor, betongpålar och stålrörspålar.

Vårt dotterbolag tillhandahåller oss alla nödvändiga komponenter som uppfyller höga kvalitetsstandarder och har internationella certifieringar. Hårdheten av bergskodubbar kontrolleras genom regelbunden laboratorieprovning.

Standardstorlekar:

  • 50 x 140 mm
  • 59,5 x 150 mm
  • 59,5 x 200 mm
  • 79,5 x 150 mm
  • 99,5 x 200 mm

Bergskodubbar tillverkas av en särskild stållegering och härdas till en hårdhet på 520-640 HV.