REFERENSER

Leimets pålskarvar och bergskor har använts vid flera projekt i över 25 olika länder.


Några projekt från olika håll i världen:


Norge

 • Aluminiumgjuteri i Mosjøen, 100 000 meter 345MA-pålar med bergskor och pålskarvar
 • Järnvägen mellan Oslo flygplats och centrum med 270MA-pålar
 • Trondheims hamn, 130 000 meter pålar med bergskor och pålskarvar
 • Sandnes centrum, ca. 58 000 meter 270 MA pålar
 • Forus industripark i Stavanger, ca. 68 000 meter 270MA pålar

Finland

 • Huvudmotorvägar från Helsingfors till Tammerfors, Lahtis, Kotka och Åbo
 • Järnvägslinjen mellan Helsingfors och Lahti, totalt 700 000 meter 300 x 300 pålar med bergskor och pålskarvar
 • Renovering av en järnvägslinje mellan Helsingfors och S:t Petersburg, pålning i Iitti, Finland, totalt 100 000 meter 300 x 300 skarvade pålar
 • Raidejokeri, spårvagnslinje genom Helsingfors, 250x250- och 300x300 pålar med bergskor och pålskarvar


Sverige

 • Botnia-bana, huvudjärnvägen mellan Stockholm och norra Sverige, främst 270 x 270 pålar med pålskarvar och bergskor
 • Järnvägen mellan Stockholms flygplats och centrum
 • Götatunnel del 2, en vägtunnel i Göteborg, 17 000 meter pålar med pålskarvar och bergskor
 • Globen – ett ishockey- och idrottscenter, 235 x 235 och 270 x 270 pålar
 • Friends Arena – en ny nationalarena och stadion i Stockholm
 • Många väg- järnvägs- och tunnel projekt i Göteborgsområdet, till exempel Marieholmsförbindelsen och Olskrogen
 • Mälarbanan, 270 x 270  skarvade pålar med bergskor

Storbritannien

 • Channel Tunnel Rail Link, järnvägslänk för Kanaltunneln mellan London och Paris, 600 x 600 pålar med pålskarvar

Estland

 • Tallinns hamn, 300 mm pålar med pålskarvar och bergskor

Russia

 • Kulturmuseecentret i Kaliningrad, 99 000 meter 350 x 350 skarvade pålar.
 • Bostadsprojektet ”Lazurny” i Voronez, 350 x 350 mm skarvade pålar
 • Bostadsprojektet ”Blizkiy”,  i Jekateringburg. 300 x 300 pålar med bergskor och pålskarvar.

Panama

 • Colón hamn i Panama, Manzanillo

Mexico

 • Vägprojekt “NAIM” med 450x450 skarvade pålar