PÅLSKARVAR

Pålskarvar av Leimet

 • Ingen svetsning på plats krävs
 • Stora tidsbesparingar som i sin tur höjer projektets effektivitet Byggnaden kan tas i bruk snabbare vilket ökar avkastningen på investeringen
 • Pålningsmaskiner kan användas mer effektivt, fler pålar och pålmeter monteras per dag
 • Pålar transporteras och monteras enklare, ingen specialtransport krävs
 • Inget behov av att öka pålens sidomått i förhållande till pållängden.

Leimet enpinne pålskarv

 • Patenterad produkt
 • För objekt där pålelementet utsätts för mindre laster.
 • Fixeras genom att skjuta en låspinne genom de öglor som kopplar ihop de två elementen
 • Leimet enpinne pålskarv har genomgått provning i enlighet med standard EN 127894.

Binab-Skarv

 • För skarvning av betong- och timmerpålar

Binab Joint info PDF (SE)

Ladda ner teknisk bruksanvisning

Kundspecifika specialprodukter

 • En påle kan även tillverkas enligt mått tillhandahållna av kunden
 • Även små partier kan levereras flexibelt

Leimet Låspinnar

Standardstorlekar:

Pålskarv ABB PLUS:

 • 18,8 x 115 mm
 • 18,8 x 120 mm
 • 18,8 x 135 mm
 • 18,8 x 140 mm
 • 18,8 x 168 mm

Leimet enpinne pålskarv:

 • 19,8 x 190 mm
 • 19,8 x 223 mm
 • 19,8 x 240 mm

Alla låspinnar finns tillgängliga i tre olika stålkvaliteter.