ÖVRIGA PRODUKTER

Plana pålskor

Påländen kan förses med en plan pålsko som skyddar påländen.

Sprickringar

En sprickring skyddar pålens övre ände från sprickbildning under pålning.

Slagplattor

En slagplatta används för att skydda en pålskarv på pålen under pålning.

Plattan monteras ovanpå pålskarven på den nedre pålen för att skydda låspinnarna på pålskarven från stötar under pålning. Slagplattor tillverkas av antingen plastsammansättning eller gjutmetall.

GJUTVERKTYG

Gjutfixturer för Leimet pålskarvar

Med hjälp av Leimet gjutfixtur kan pålskarven placeras vinkelrätt på skarven. Detta säkrar korrekt läge av pålskarven på pålen och bidrar till en framgångsrik pålning.

Leimet Gjutfixturbalk

Leimet Gjutfixturbalk har utarbetats för enkel och snabb montering av flera pålskarvar på en gång.

Med hjälp av gjutfixturbalken kan man enkelt montera pålskarvar med hänsyn till arbetsergonomi och samtidigt undvika obekväma kroppsställningar vid arbetet. Efter pålskarvarna monterats på gjutfixturbalken lyfts hela balken ovanpå formarna. Antalet pålskarvar per gjutfixturbalken kan justeras efter kundens behov.