OM OSS

Leimet

Leimet Oy är ett finskt familjeföretag som grundades 1964 och som idag är en nyckelaktör vid mycket olika slags pålningsprojekt i Norden, Europa, Nord- och Sydamerika och Australien.

Vår huvudverksamhet omfattar utarbetande, tillverkning och försäljning av pålskarvar och bergskor för förtillverkade betongpålar åt påltillverkare världen över. Vi tillverkar även komponenter för stålrörspålar såsom härdade bergskodubbar för stenig mark och skarvar för timmerpålar.

Flexibilitet, ansvarstagande och kundens behov är synliga i vår dagliga verksamhet vilket i praktiken innebär snabb respons på ändringar i kundens projekt eller teknisk utveckling. Vi vet vad som förväntas av en ledande aktör i branschen. Målsättningen för hela vår verksamhet är en hög nivå av kundnöjdhet och följaktligen lönsam verksamhet för alla parter.

Leimet Brochure (EN)

Vår historik

2017

Exporter utvidgas till Australien och Ryssland

2015

Globaliseringsstrategin fortsätter till Latinamerika med ett stort projekt i Mexiko

2010

ABB PLUS-pålskarvar lanseras och patenteras

2008

Förvärv av Joleikon Oy

2000

Förvärv av maskinutrustningen av Scanpile i Sverige

1997

Mer lageryta byggs och renovering av kontoret slutförs

1994

Exporter utvidgas till England och Nederländerna

1987/88

Produktionen ökar och nya investeringar i maskinutrustning och robotar görs. Den första exporten till Danmark

1984

Ett licensavtal tecknas för produktion och marknadsföring av ABB-pålskarvar i Finland

1982

Erkki Leino förvärvar samtliga aktier av Leimet och företaget återvänder till familjen Leino

1980

Leimet Oy säljs till Teräspeikko

1974/76

Leimet tillhandahåller skarvkomponenter för anläggning av Olkiluoto kärnkraftverk

1973

Leimet Oy grundas och fabriken byggs

1968/69

Den första anställningen utifrån. Tillverkning av bergskor inleds

1964

500 plana pålskor tillverkas åt en elementfabrik

1945

Eino Leino, son till Jalmari, bygger utrustningen för smedjan

1930-talet

Jalmari Leino börjar arbeta med stålkomponenter

1910-talet

Jalmari Grönholm fortsätter arbetet som bysmed och ändrar sitt efternamn till Leino

1870-talet

Smed Juho Gabriel Grönholm lyttar från Eurajoki till Lappi in Finland

pilejoint.com
CALCULATOR

Leimet Pile Joints vs. welding at site

SAVE TIME